Academy for Improvising Kids, 4-6 juni 2022

Pinksteren 2022 organiseer ik een Academy for improvising kids, in Lage Vuursche, i.s.m. Tim Kliphuis.